Modelspoor

Modelspoor baan 1

Modelspoor baan 1

(2002-2013)lok

Na 25 jaar treinenstilte was ik weer begonnen met deze hobby op te pakken. Nu ik sinds 1 juni 2002  met pensioen ben, heb ik hier weer tijd voor. 
Deze hobby is voor mij de combinatie van modelbouw en elektronica.

De modelbaan bestond uit twee delen:

- Neustadt, station met 5 sporen, stad met tram, speelplaats, houtzagerij, water, ruine, e.d.

- Altdorf,  een dorpje met stationnetje, draaischijf, loc loods, e.d.

Beide delen waren door een dubbel spoor (boven elkaar langs de muur) met elkaar verbonden, zoals in onderstaande overzichten is weergeven (zie ook het baanontwerp).

Overzicht

Hier zijn wat overzichtsfoto's van het vroegere Neustadt en Altdorf..

overzicht
Neustadt (rechts)

overzicht
Neustadt (midden)

overzicht
Neustadt (links)

overzicht
Neustadt en Altdorf onder de schuine kant van zolder

altdorf
De twee tafels zijn via een dubbelspoor (boven elkaar) met elkaar verbonden

altdorf
Kopstation van Altdorf met draaischijf en loodsen


Nieuwbouw wijkje van Altdorf, met oude boerderij